Học viện Cảnh sát hướng dẫn đăng kí xét tuyển trực tuyến

Học viện Cảnh sát hướng dẫn đăng kí xét tuyển trực tuyến Trước khi nộp Giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển nguyện vọng 1 và Phiếu chỉnh sửa thông tin cá nhân và thống kê kết […]

read more →

error: Content is protected !!