Phương pháp tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng

Đây là phần 44 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Tính khoảng cách từ chân đường vuông góc Bài toán: Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC) biết SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). Các bước tính khoảng cách Bước 1: Dựng đường cao AK trong […]

read more →

error: Content is protected !!