Đề khảo sát chất lượng lớp 9 trường THCS Nguyễn Du

Đây là phần 121 of 194 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10

Đề khảo sát chất lượng lớp 9 trường THCS Nguyễn Du   HÌNH HỌC Bài 4: cho (O;R) cố định, dây AB cố định không đi qua tâm O. Qua trung điểm I của dây AB, kẻ đường thẳng PQ […]

read more →

Đề khảo sát chất lượng lớp 9 trường THCS Hoàng Kiếm

Đây là phần 118 of 194 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10

Đề khảo sát chất lượng lớp 9 trường THCS Hoàng Kiếm   HÌNH HỌC  Bài 4:  cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O) và AC < AB. Kẻ đường kính AD của (O). Kẻ AH vuông góc […]

read more →

Đề khảo sát chất lượng học sinh lớp 9 phòng GD - ĐT Hoàng Mai

Đây là phần 117 of 194 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10

Đề khảo sát chất lượng học sinh lớp 9 phòng GD - ĐT Hoàng Mai  HÌNH HỌC  Bài 4: cho đường tròn (O;R) và điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O). Kẻ hai tiếp tuyến AM, AN với đường […]

read more →

Đề khảo sát chất lượng lớp 9 trường THCS Yên Hòa

Đây là phần 115 of 194 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10

Đề khảo sát chất lượng lớp 9 trường THCS Yên Hòa HÌNH HỌC Bài 4: cho đường tròn (O;R) có dây CD cố định và H là trung điểm của CD. Gọi S là một điểm bất kì trên tia […]

read more →

Đề khảo sát chất lượng lớp 9 lần 2 phòng GD-ĐT Hà Đông

Đây là phần 113 of 194 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10

Đề khảo sát chất lượng lớp 9 lần 2 phòng GD-ĐT Hà Đông    HÌNH HỌC Bài 4: cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O;R). Đường cao AD, BE cắt nhau tại H, kéo dài BE cắt […]

read more →

error: Content is protected !!