Thông báo về việc tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2018

Thông báo về việc tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2018 I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI Đối tượng tuyển sinh: Học sinh Trung học cơ sở toàn quốc, tốt nghiệp năm 2018. Điều […]

read more →

error: Content is protected !!