Góc ở tâm. Tìm hiểu về số đo cung, liên hệ giữa dây và cung

Đây là phần 86 of 136 trong Series Toán lớp 9

Góc ở tâm. Số đo cung liên hệ giữa cung và dây A. Phương pháp giải 1. Định nghĩa - Góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn gọi là góc ở tâm. - Số đo của cung nhỏ bằng […]

read more →

error: Content is protected !!