Công thức xác định vị trí tương đối trong không gian: mặt cầu

Đây là phần 41 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Vị trí tương đối giữa mặt cầu và mặt phẳng Cho mặt cầu S(I,R) và mặt phẳng (P). Ký hiệu d là khoảng cách từ I đến (P). Ta có: Trường hợp 1: Nếu d>R thì mặt phẳng (P) và mặt cầu (S) không có điểm chung.      Trường hợp 2: Nếu d=R thì mặt phẳng (P) tiếp xúc […]

read more →

error: Content is protected !!