Phương pháp chứng minh phương trình có nghiệm bằng tính chất hàm số liên tục

Đây là phần 52 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Chứng minh phương trình có nghiệm trong chương trình giải tích lớp 11 thuộc chương giới hạn - liên tục. Đây là một dạng toán khá đơn giản. Ta có bài toán như sau: Chứng minh phương trình f(x)=0 có ít nhất […]

read more →

Chứng minh phương trình có nghiệm bằng tính chất hàm số liên tục

Đây là phần 43 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Chứng minh phương trình có nghiệm trong chương trình giải tích lớp 11 thuộc chương giới hạn - liên tục. Đây là một dạng toán khá đơn giản. Ta có bài toán như sau: Chứng minh phương trình f(x)=0 có ít nhất […]

read more →

error: Content is protected !!