Nguyên hàm, tích phân chống casio – phân thức và đổi biến – Mẫn Ngọc Quang

NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN CHỐNG CASIO - PHÂN THỨC VÀ ĐỔI BIẾN Bài viết cùng chủ đề: Tích phân hạn chế máy tính cầm tay – Đặng Việt Đông   Tài liệu gồm 24 trang, trình bày một số dạng toán […]

read more →

8 kỹ thuật đạt điểm tối đa nguyên hàm – tích phân – Nguyễn Tiến Đạt

8 KỸ THUẬT ĐẠT ĐIỂM TỐI ĐA NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN Bài viết cùng chủ đề: Bài tập tự luận và trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng – Hồng Đức, Bích Ngọc   Nội dung tài liệu: […]

read more →

Phân loại dạng và phương pháp giải nhanh nguyên hàm – tích phân – Nguyễn Vũ Minh (Tập 1)

PHÂN LOẠI DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN Bài viết cùng chủ đề: Tính nhanh nguyên hàm – tích phân từng phần sử dụng sơ đồ đường chéo – Ngô Quang Chiến   Trích dẫn tài […]

read more →

error: Content is protected !!