Giới Thiệu Tam Giác Pascal Và Các Dạng Toán Liên Quan Tới Nhị Thức Newton (Phần 2)

GIỚI THIỆU TAM GIÁC PASCAL VÀ CÁC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN TỚI NHỊ THỨC NEWTON (PHẦN 2) Bài viết cùng chủ đề: Công Thức Nhị Thức Newton   4. Ứng dụng tích phân trong chứng minh đẳng thức tổ hợp   […]

read more →

Giới Thiệu Tam Giác Pascal Và Các Dạng Toán Liên Quan Tới Nhị Thức Newton

GIỚI THIỆU TAM GIÁC PASCAL VÀ CÁC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN TỚI NHỊ THỨC NEWTON (PHẦN 1) Bài viết cùng chủ đề: Công Thức Nhị Thức Newton I. Giới Thiệu Tam Giác Pascal II. Các Dạng Toán Liên Quan Tới Nhị […]

read more →

Lý thuyết và bài tập chương tổ hợp xác suất và nhị thức Newton

Đây là phần 46 of 146 trong Series Toán lớp 11

Lý thuyết và bài tập chương tổ hợp xác suất và nhị thức Newton Bài 1: Quy tắc đếm  Lý thuyết và bài tập quy tắc đếm: Quy tắc đếm Bài 2: Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp Lý […]

read more →

Bài tập trắc nghiệm tổ hợp xác suất

Đây là phần 45 of 146 trong Series Toán lớp 11

Bài tập trắc nghiệm tổ hợp xác suất Bài 10 (trang 77 SGK Đại số 11): Lấy hai con bài từ cỗ bài tú lơ khơ 52 con. Số cách lấy là: A. 104 B. 1326 C. 450 D. 2652 Lời […]

read more →

Ôn tập xác suất phần 2 bài tập xác suất

Đây là phần 44 of 146 trong Series Toán lớp 11

Ôn tập xác suất phần 2 bài tập xác suất Bài 5 (trang 76 SGK Đại số 11): Xếp ngẫu nhiên ba bạn nam và ba bạn nữ ngồi thành sáu ghế kê theo hàng ngang. Tìm xác suất cho: a. […]

read more →

Ôn tập chương tổ hợp xác suất nhị thức Newton (phần 1)

Đây là phần 43 of 146 trong Series Toán lớp 11

Ôn tập chương tổ hợp xác suất nhị thức Newton (phần 1) Bài 1 (trang 76 SGK Đại số 11): Phát biểu quy tắc cộng Lời giải Bài 1 (trang 76 SGK Đại số 11) Một công việc được hoàn thành bởi […]

read more →

error: Content is protected !!