Ôn tập chương 3; ĐẠI SỐ (Câu hỏi - Bài tập)

Đây là phần 73 of 136 trong Series Toán lớp 9

    A. Câu hỏi  1. Sau khi giải hệ Trả lời: Kết luận của bạn Cường là sai vì nghiệm của hệ là một cặp (x; y), chứ không phải là mỗi số riêng biệt. Phát biểu đúng: "Nghiệm duy […]

read more →

error: Content is protected !!