Ôn tập Chương III – Góc với đường tròn ( tiếp )

Đây là phần 68 of 136 trong Series Toán lớp 9

B. Bài tập  Bài 88 (trang 103 SGK Toán 9 tập 2): Hãy nêu tên mỗi góc trong các hình dưới đây: (Ví dụ. góc trên hình 66b) là góc nội tiếp). Hình 66 Lời giải a) Góc ở tâm. b) […]

read more →

error: Content is protected !!