Ôn tập Chương III – Góc với đường tròn

Đây là phần 67 of 136 trong Series Toán lớp 9

A, Lý thuyết  1. Góc ở tâm là gì? Trả lời: Góc ở tâm là góc có đỉnh trùng với tâm của đường tròn. 2. Góc nội tiếp là gì? Trả lời: Góc nội tiếp l góc có đỉnh nằm trên đường […]

read more →

error: Content is protected !!