Luyện tập chung Toán lớp 1 trang 89,90,91,92 sách giáo khoa

Đây là phần 32 of 72 trong Series Toán lớp 1

Luyện tập chung Toán lớp 1 trang 89,90,91,92 sách giáo khoa Bài giải Bài 3, bài 4, bài 5 trang 89 sgk toán lớp 1 Bài 3: a. Kết quả bằng 7.                             g. Kết quả bằng 6. b. Kết quả […]

read more →

error: Content is protected !!