Ông Phùng Xuân Nhạ làm Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo

Ông Phùng Xuân Nhạ làm Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Sáng 9/4, Quốc hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua tờ trình của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ông Phùng Xuân Nhạ làm Bộ trưởng […]

read more →

error: Content is protected !!