Phương trình lượng giác nâng cao lớp 11

Đây là phần 42 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Bài 1. Giải phương trình: 1sin2x+1sin4x+....+1sin2nx=0 Hướng dẫn giải 1sin2a=sinasina.sin2a=sin(2a−a)sina.sin2a=sin2a.cosa−sina.cos2asina.sin2a=cota−cot2a Vậy 1sin2x+1sin4x+....+1sin2nx=0⇔cotx−cot2x+cot2x−cot4x+......+cot2n−1x−cot2nx=0⇔cotx=cot2nx⇔x=k1−2nπ(k∈) Bài 2. Giải phương trình: 3√sin2x−cos2x−5sinx+(2−3√)cosx+3+3√2cosx+3√=1 Hướng dẫn giải Điều kiện: 2cosx+3–√≠0⇔cosx≠−3√2 3√sin2x−cos2x−5sinx+(2−3√)cosx+3+3√2cosx+3√=1⇔3–√sin2x−cos2x−5sinx−3–√cosx+3=0⇔3–√cosx(2sinx−1)+2sin2x−5sinx+2=0⇔3–√cosx(2sinx−1)+(2sinx−1)(sinx−2)=0⇔(2sinx−1)(3–√cosx+sinx−2)=0 Đến đây bạn có thể tự giải tiếp. Bài 3. Giải phương trình: 2+2√tanx+cot2x√=2–√+2sin2x Hướng dẫn giải Ta có: tanx+cot2x=sinxcosx+cos2xsin2x=sinx.sin2x+cosx.cos2xcosx.sin2x=1sin2x […]

read more →

Công thức lượng giác cơ bản

Đây là phần 36 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Phương trình lượng giác cơ bản là những phương trình có dạng f(x) = a. Trong đó f(x) là một trong bốn hàm số sinx, cosx, tanx, cotx và a là một số thực. Ta sẽ lần lượt xét bốn phương trình này. Phương trình […]

read more →

Phương trình lượng giác hay và khó

Đây là phần 34 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Phương trình lượng giác là một nội dung quan trọng trong chương trình đại số - giải tích 11. Trong bài viết trước ta đã tìm hiểu lý thuyết và bài tập phương trình lượng giác cơ bản và một số dạng phương […]

read more →

error: Content is protected !!