Phương trình quy về phương trình bậc nhất và phương trình bậc hai

Đây là phần 46 of 115 trong Series Toán lớp 10

Phương trình quy về phương trình bậc nhất và phương trình bậc hai 1. Phương trình bậc nhất : Định nghĩa :  phương trình bậc nhất có dạng : ax + b = 0 (1) cách giải : (1) ⇔ ax […]

read more →

Giải bài toán bằng phương pháp lập phương trình

Đây là phần 96 of 136 trong Series Toán lớp 9

Giải bài toán bằng cách lập phương trình A. Phương pháp giải Bước 1: Lập phương trình - Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số. - Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn […]

read more →

Phương trình - Bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Phương trình - Bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM: Bất phương trình - Các loại bất phương trình Bất phương trình mũ và phương pháp giải Bất […]

read more →

error: Content is protected !!