Dạng bài tập phương trình lượng giác hay

Đây là phần 35 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Các dạng phương trình lượng giác đơn giản Phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác Dạng: at+b=0 Với a,b là hai số thực, a≠0. t là một trong các hàm số sinX, cosX, tanX, cotX. Phương pháp giải at+b=0⇔t=−ba ⇒ phương trình […]

read more →

error: Content is protected !!