Lý thuyết quy tắc điểm: quy tắc cộng, quy tắc nhân

Đây là phần 113 of 146 trong Series Toán lớp 11

Lý thuyết quy tắc điểm: quy tắc cộng, quy tắc nhân Quy tắc điểm có vai trò rất quan trọng trong Đại số tổ hợp. Trong đó quy tắc cộng, quy tắc nhân được ứng dụng rộng rãi. Về lý thuyết, quy […]

read more →

Chương 2: Tổ hợp - xác suất

Đây là phần 22 of 146 trong Series Toán lớp 11

Chương 2: Tổ hợp - xác suất  Giải Toán 11 Bài 1: Quy tắc đếm  Bài 1: Quy tắc đếm Để học tốt Hình học 11, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 11 được […]

read more →

error: Content is protected !!