Lý thuyết về số gần đúng và sai số

Đây là phần 63 of 115 trong Series Toán lớp 10

Tóm tắt Lý thuyết về số gần đúng và sai số 1. Số gần đúng Kí hiệu số đúng a¯¯¯ là giá trị thực của một đại lượng thì số có giá trị ít nhiều sai lệch với số a¯¯¯ được gọi là số gần đúng. 2. Sai […]

read more →

error: Content is protected !!