Lý thuyết - Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Đây là phần 1 of 26 trong Series Toán 12

Lý thuyết Toán 12 chương 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số 1. Tính đơn điệu của hàm số - Cho K là khoảng hoặc đoạn hoặc nửa khoảng. Giả sử hàm số y = f(x) xác định […]

read more →

error: Content is protected !!