Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Đây là phần 95 of 136 trong Series Toán lớp 9

Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông A. Phương pháp giải Cho tam giác ABC vuông góc tại A, đường cao AH. Khi đó ta có: 1, c2 = ac', b2 = ab' 2, a2 = b2 + […]

read more →

error: Content is protected !!