Dấu của tam thức bậc hai

Đây là phần 107 of 115 trong Series Toán lớp 10

DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI Xem thêm về lý thuyết tam thức bậc hai, tam thức bậc 2 Dấu của tam thức bậc 2 Định lí Viet thuận và đảo trong phương trình bậc hai -tam thức bậc hai Các […]

read more →

Lý thuyết về dấu của tam thức bậc 2

Đây là phần 77 of 115 trong Series Toán lớp 10

Lý thuyết về dấu của tam thức bậc 2 Sẽ giúp các em học sinh biết khi nào tam thức luôn âm, luôn dương, trong trái ngoài cùng.... Xem thêm về lý thuyết tam thức bậc hai, tam thức bậc 2 […]

read more →

Lý thuyết và bài tập về dấu tam thức bậc hai

Đây là phần 18 of 115 trong Series Toán lớp 10

Lý thuyết và bài tập về dấu tam thức bậc hai Xem thêm về lý thuyết tam thức bậc hai, tam thức bậc 2 Dấu của tam thức bậc 2 Định lí Viet thuận và đảo trong phương trình bậc […]

read more →

Đồ thị hàm số bậc hai

Đồ thị hàm số bậc hai Đồ thị của hàm số y=ax2+bx+c(a≠0) là một parabol có đỉnh I(−b/2a;−Δ/4a), nhận đường thẳng  x=−b/2a  làm trục đối xứng và hướng bề lõm lên trên khi a>0, xuống dưới khi a<0. Cách vẽ […]

read more →

Bài toán để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện nào đó

Bài toán để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện nào đó Chúng ta đôi khi thường gặp bài toán tìm điều kiện để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn một điều kiện gì đó […]

read more →

Định lí Viet thuận và nghịch - Tam thức bậc hai

Định lí Viet thuận và nghịch - Tam thức bậc hai Trong tam thức bậc hai thì Định lí Viet được dùng rất nhiều để tính tổng hai nghiệm, tích hai nghiệm. Ngoài ra định lý Viet còn dùng để […]

read more →

Tam thức bậc hai - Xét dấu tam thức bậc hai

Tam thức bậc hai - Xét dấu tam thức bậc hai Xem thêm về lý thuyết tam thức bậc hai, tam thức bậc 2 Dấu của tam thức bậc 2 Định lí Viet thuận và đảo trong phương trình bậc hai […]

read more →

error: Content is protected !!