Đề thi thử vào lớp 10 trường THCS Gia Thụy - Long Biên

Đây là phần 127 of 194 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10

Đề thi thử vào lớp 10 trường THCS Gia Thụy - Long Biên  HÌNH HỌC Bài 4: cho hai đường tròn (O;R) và (O;R') tiếp xúc ngoài với A. Vẽ tiếp tuyến chung ngoài BC ( B thuộc (O); C […]

read more →

Đề thi thử lớp 10 THPT trường Chuyên KHTN lần 4

Đây là phần 66 of 194 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10

Đề thi thử lớp 10 THPT trường Chuyên KHTN lần 4   HÌNH HỌC  Bài 3: cho hình vuông ABCD nội tiếp trong đường tròn (O) và P là một điểm thuộc cung nhỏ CD. đường thẳng PA lần lượt […]

read more →

error: Content is protected !!