Đề thi thử vào lớp 10 trường THPT Nhân Chính

Đây là phần 67 of 194 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10

Đề thi thử vào lớp 10 trường THPT Nhân Chính HÌNH HỌC Bài 4: cho tam giác ABC có 3 góc nhọn  (AB<AC) nội tiếp đường tròn (O;R) . Vẽ AH  vuông góc với BC , từ H vẽ HM […]

read more →

error: Content is protected !!