Tỷ lệ chọi, số lượng học sinh đăng kí dự tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT ở Hà Nội 2017

Tỷ lệ chọi, số lượng học sinh đăng kí dự tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT ở Hà Nội 2017 Tổng số học sinh đăng ký dự tuyển NV1 vào các trường THPT không chuyên trên địa bàn […]

read more →

error: Content is protected !!