Mã số cụm thi đại học và mã số cụm thi tốt nghiệp do Sở chủ trì

Mã số cụm thi đại học và mã số cụm thi tốt nghiệp do Sở chủ trì MÃ SỐ CỤM THI (HỘI ĐỒNG THI) (Kèm theo Công văn số 1078/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)  I. […]

read more →

Sẽ thay đổi quy định làm tròn điểm trắc nghiệm kỳ thi THPT quốc gia 2016

Sẽ thay đổi quy định làm tròn điểm trắc nghiệm kỳ thi THPT quốc gia 2016 Dự thảo thông tư về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia do Bộ Giáo dục vừa […]

read more →

Thí sinh không phải sang tỉnh khác để dự thi THPT quốc gia 2016

Thí sinh không phải sang tỉnh khác để dự thi THPT quốc gia 2016 Năm 2016 nếu muốn thi THPT quốc gia với hai mục đích xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học, cao đẳng, thí sinh sẽ thi […]

read more →

error: Content is protected !!