Ứng dụng của tích phân trong hình học

Đây là phần 14 of 26 trong Series Toán 12

Ứng dụng của tích phân trong hình học 1. Tính diện tích hình phẳng a) Nếu hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f(x) liên tục t trên đoạn [a;b]; trục hoành và hai đường thẳng […]

read more →

error: Content is protected !!