Phương pháp chứng minh tính chẵn , lẻ của hàm số

Đây là phần 38 of 115 trong Series Toán lớp 10

Phương pháp chứng minh tính chẵn , lẻ của hàm số Định nghĩa : Hàm số y = f(x) với tập xác định D gọi là hàm số chẵn nếu : x ∈ D thì -x ∈ D và f(-x) = f(x). […]

read more →

error: Content is protected !!