Một số công thức và phương pháp tính nhanh trắc nghiệm

Đây là phần 28 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Trong bài viết này, mình đã sưu tầm và tổng kết lại một số công thức và phương pháp tính nhanh trắc nghiệm trong chuyên đề hàm số. Hàm sốy=ax3+bx2+cx+d(a≠0). Bài toán 1: Cho hàm số y=ax3+bx2+cx+d. Khi nào hàm số […]

read more →

error: Content is protected !!