Tổng và hiệu của hai vectơ

Đây là phần 85 of 115 trong Series Toán lớp 10

Lý thuyết Tổng và hiệu của hai vectơ 1. Tổng của hai vectơ Cho hai vectơ a→, b→ . Lấy một điểm A tùy ý, vẽ AB−→−=a→ , AB−→−=b→ . Vectơ AC−→− được gọi là tổng của hai vectơ a→ và b→ . AC−→−=a→+b→ 2. Quy tắc hình bình hành Nếu ABCD là hình […]

read more →

error: Content is protected !!