Bài 1 (trang 97 SGK Đại số 11): bài tập cấp số cộng

Đây là phần 57 of 146 trong Series Toán lớp 11

Bài 1 (trang 97 SGK Đại số 11): Trong các dãy số (un) sau đây, dãy số nào là cấp số cộng? Tính số hạng đầy và công sai của nó.  Lời giải Bài 1 (trang 97 SGK Đại số 11): bài […]

read more →

error: Content is protected !!