Bài 5 (trang 98 SGK Đại số 11) Lời giải Bài 5 (trang 98 SGK Đại số 11)

Đây là phần 60 of 146 trong Series Toán lớp 11

Bài 5 (trang 98 SGK Đại số 11): Từ 0 đến 12 giờ trưa, đồng hồ đánh bao nhiêu tiếng, nếu có chỉ đánh chuông báo giờ và số tiếng chuông bằng tiếng giờ? Lời giải Bài 5 (trang 98 SGK Đại […]

read more →

Bài 4 (trang 98 SGK Đại số 11):Mặt sàn tầng một ngôi nhà cao hơn mặt sân 0,5m

Đây là phần 59 of 146 trong Series Toán lớp 11

Bài 4 (trang 98 SGK Đại số 11): Mặt sàn tầng một ngôi nhà cao hơn mặt sân 0,5m. Cầu thang đi từ tầng một lên tầng hai gồm 21 bậc, mỗi bậc cao 18cm. a. Viết công thức để tìm […]

read more →

Bài 3 (trang 97 SGK Đại số 11): Trong các bài toán về cấp số cộng, ta thường gặp năm đại lượng u1, d, n, un, Sn.

Đây là phần 58 of 146 trong Series Toán lớp 11

Bài 3 (trang 97 SGK Đại số 11): Trong các bài toán về cấp số cộng, ta thường gặp năm đại lượng u1, d, n, un, Sn. a.Hãy viết các hệ thức liên hệ giữa các đại lượng đó. Cần phải […]

read more →

error: Content is protected !!