Bài 3 (trang 17 SGK Đại số 11): Cho đồ thị của hàm số y = sin x, vẽ đồ thị của hàm số y = | sin x|

Đây là phần 7 of 146 trong Series Toán lớp 11

Bài 3 (trang 17 SGK Đại số 11): Dựa vào đồ thị của hàm số y = sin x, vẽ đồ thị của hàm số y = | sin x| Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác […]

read more →

error: Content is protected !!