Vectơ trong không gian

Đây là phần 140 of 146 trong Series Toán lớp 11

Lý thuyết: Vectơ trong không gian 1. Về kiến thức.    - Nhận biết quy tắc hình hộp để cộng vecto trong không gian:    AC'→ = AB→ + AA'→ + AD→    - Nhận biết ba vecto đồng phẳng trong không gian. Ba đường thẳng chứa chúng cùng […]

read more →

Lý thuyết Tích vô hướng của hai vectơ

Đây là phần 62 of 115 trong Series Toán lớp 10

Lý thuyết Tích vô hướng của hai vectơ 1. Tích vô hướng của hai vectơ - Cho hai vectơ a→,b→ ≠ 0→. Tích vô hướng của hai vectơ a→,b→ là một số được xác định bởi công thức: - Khi một trong hai vectơ a→,b→ bằng 0 […]

read more →

Lý thuyết và bài tập Tích vô hướng của hai vectơ

Đây là phần 31 of 115 trong Series Toán lớp 10

Lý thuyết và bài tập Tích vô hướng của hai vectơ A. Lý thuyết Tích vô hướng của hai vectơ 1.Định nghĩa Cho hai vectơ  và khác vectơ  Tích vô hướng của và  là một số được ký hiệu là  được xác định bởi công […]

read more →

error: Content is protected !!