Tìm hiểu về trí tương đối của hai đường tròn

Đây là phần 88 of 136 trong Series Toán lớp 9

Vị trí tương đối của 2 đường tròn A. Phương pháp giải 1. Định lý Hai đường tròn(O) và (O’) cắt nhau thì R-r < OO’ < R+r Hai đường tròn tiếp xúc ngoài thì OO’ = R+r. Nếu hai […]

read more →

error: Content is protected !!