Công thức xác định vị trí tương đối trong không gian: mặt cầu

Đây là phần 41 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Vị trí tương đối giữa mặt cầu và mặt phẳng Cho mặt cầu S(I,R) và mặt phẳng (P). Ký hiệu d là khoảng cách từ I đến (P). Ta có: Trường hợp 1: Nếu d>R thì mặt phẳng (P) và mặt cầu (S) không có điểm chung.      Trường hợp 2: Nếu d=R thì mặt phẳng (P) tiếp xúc […]

read more →

Công thức xác định vị trí tương đối trong không gian: đường thẳng, mặt phẳng

Đây là phần 40 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng Xét bài toán: Trong không gian Oxyz cho hai mặt phẳng (P):A1x+B1y+C1z+D1=0và (Q):A2x+B2y+C2z+D2=0. Xét vị trí tương đối giữa (P) và (Q). Để giải bài toán này, ta gọi n⃗ 1=(A1;B1;C1) là vectơ pháp tuyến của (P), n⃗ 2=(A2;B2;C2) là […]

read more →

VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG

Đây là phần 130 of 136 trong Series Toán lớp 9

VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG Vị trí tương đối hai đường thẳng : Cho hai đường thẳng (D1) y = a1x + b1 (a1 ≠ 0) và (D2) y = a2x + b2(a2 ≠ 0) (D1) song song (D2) khi : […]

read more →

error: Content is protected !!