Tích phân lượng giác

Tích phân lượng giác

250px-Integral_example.svg

Phụ huynh và học sinh có thể tìm hiểu thêm 

Tích phân cơ bản

Các loại tích phân

Công thức tích phân và ứng dụng tích phân

 

Lượng giác trong tích phân là một dạng khá khó. Bài viết sau sẽ tổng hợp những cách biến đổi và tính tích phân đối với hàm lượng giác một cách đơn giản nhất.

1. Dạng 1: Biến đổi lượng giác

Ghi nhớ: Dùng công thức biến đổi tổng - tích, công thức hạ bậc để đưa về các dạng cơ bản

vnew doc 2018-09-10 20.00.28_1

 

v

VD:

v

2. Dạng 2: Đổi biến tích phân lượng giác

v

VD:

v

3. Dạng 3: Hàm số bậc chẵn với sin và cos

v

4. Các dạng đặc biệt khác

 v

 

Comments

comments