Toán IQ Lớp 1

Đây là phần 5 of 72 trong Series Toán lớp 1

ĐỀ THI IQ CHO TRẺ CHUẨN BỊ VÀO LỚP 1 

Bài viết cùng chủ đề: Toán lớp 1

 Toán IQ lớp 1

Đề bài: Hãy chọn hình phù hợp nhất với chỗ khuyết trong ảnh lớn

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án E E D A C C B B B B

Comments

comments

Series Navigation<< Dạy toán lớp 1Phép cộng trong phạm vi 3 - Toán lớp 1 >>