Toán Lớp 1 Cơ Bản

Đây là phần 1 of 72 trong Series Toán lớp 1

TỔNG HỢP CÁC DẠNG TOÁN VÀ BÀI TẬP LỚP 1 CƠ BẢN 

Bài viết liên quan: Đề Toán Lớp 1Toán Lớp 1 Nâng Cao 

 Toán lớp 1

 Toán IQ lớp 1

Bài 1: Số?

......+ 26 = 46                98 - ..... = 38                       6 + .... = 17

78 - .... = 70                   .... – 71 = 12                      .....+ 37 = 67

90 - .... = 70                 76 - ... = 0                             54 - .... = 54

Bài 2: Tính

86 – 36 = ....

86 – 56 = ....

50 + 34 = ....

97 – 47 =.....

97 – 50 = ....

50 + 47 = .......

68 – 38 = .....

34 + 30 = ....

60 – 40 = .....

60 + 40 = ....

100 – 40 = ....

100 – 60 = ....

Bài 3: Tính

40 + 30 + 8 = .....

50 + 40 + 7 = ....

70 – 30 + 2 = ....

90 – 50 + 4 = ...

97 - 7 – 40 = ...

97 – 40 – 7 = ...

Bài 4: < > =

40 + 5 ...... 49 – 7

......................................................

79 – 28 ...... 65 – 14

.....................................................

34 + 25 ..... 43 + 15

........................................................

79 – 24 ..... 97 – 42
.......................................................

Bài 5: Lớp học có 20 học sinh nam và 16 học sinh nữ. Hỏi lớp có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài giải

................................................................................................................................

Bài 6: Viết số:

Bảy mươi ba: .............

Ba mươi bảy: .............

Chín mươi lăm: ..........

Năm mươi chín: .........

Sáu mươi tư: .............

Năm mươi mốt: .........

Bài 7: Đặt tính rồi tính

17 - 6

.........

.........

.........

10 + 6

.........

.........

.........

18 - 8

.........

.........

.........

17 - 3

.........

.........

.........

12 + 5

.........

.........

.........

14 + 4

.........

.........

.........

2 + 13

.........

.........

.........

15 - 4

.........

.........

.........

Bài 8: Tính

18 cm - 8cm + 7 cm =.............

15 cm + 4 cm - 9 cm = ............

12 cm + 6 cm - 6 cm = ............

16 cm - 2 cm - 4 cm = ............              

19 cm - 5 cm + 3 cm =.............

10 cm + 7 cm - 5 cm = ............

14 cm - 4 cm + 4 cm = ............

11 cm + 8 cm - 4 cm = ............

Bài 9: An có 12 viên bi, Lan có 7 viên bi. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài 10: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tuyển tập 272 bài toán lớp 1 ôn tập theo chủ đề

Bài 11: Đặt tính rồi tính:

50 + 30

60 + 10

20 + 70

40 + 40

Bài 12: Tính:

30cm + 40cm =.............

50cm + 10cm = ............

20cm + 50cm =.............

60cm + 30cm = ............

Bài 13: a) Khoanh vào số lớn nhất: 20; 80; 90; 60; 40.

b) Khoanh vào số bé nhất: 30; 60; 50; 80; 20.

Bài 14: a) Điền dấu > ; < ; = vào chỗ chấm:

40 + 20 ....... 70

90 ....... 60 + 30

b) Viết số thích hợp vào ô trống:

50 + 30 ....... 80

50 + 10 ....... 50

 

Tổng hợp 272 bài ôn tập các dạng Toán lớp 1

 

 

Để tải trọn bộ tài liệu vui lòng truy cập tại đây.

Comments

comments

Series NavigationToán Lớp 1 Nâng Cao >>