Toán Lớp 1 Nâng Cao

Đây là phần 2 of 72 trong Series Toán lớp 1

BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 1

Bài viết cùng chủ đề:  Đề Toán Lớp 1

 Toán lớp 1

 Toán IQ lớp 1

 

Bài thi học sinh giỏi lớp 1

Năm học 2009 - 2010

Môn thi: Toán

Thời gian làm bài: 40 phút

Bài 1- (4 điểm) Tính:

 2 + 3 + 4=                               4 + 6 -9 =

 8 - 8 + 0 =                               9 - 5 - 4 =

Bài 2- (4 điểm) Điền dấu (<, >, =) thích hợp vào ô trống

8 - 4 □ 1 + 4                                      7 - 5 □ 10 - 7

0 + 3 □ 9 - 6                                      8 - 0 □ 0 + 8

Bài 3 - (4 điểm) Có thể điền vào ô trống những số nào

8 - 5 < < 1 + 6   4 < - 2 < 9
 


     


 

Bài 4- ( 4 điểm) Một xe ô tô chở 10 khách. Đến một bến có 3 người xuống và 2 người lên. Hỏi trên xe bây giờ có bao nhiêu khách?

Bài 5- Cho các số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hãy xếp các số vào các chấm tròn sao cho các số trên một đường thẳng cộng lại đều bằng 9 (4 điểm)

Đề số 2

Bài 1: Tính ( 2 điểm)

8 – 2 + 3 =                           5 + 5 – 8 =                                     9 – 5 + 3 =                                2 + 5 + 2 =

10 – 2 + 0 =                         7 + 2 – 5 =                                     6 + 0 + 3 =                                9 – 7 + 1 =

Bài 2: Số? (3 điểm)

5 + … < 2 + 5                  1 + … < … + 3                    2 + ….. < … + 5        

8 - …. > … + 2                10 - … = 5 + …                     …. – 4 > 5 + ….

Bài 3: Viết phép tính thích hợp (2 điểm)

      = 9

 

      = 7

Bài 4: ( >, <, =) (2 điểm)

5 + 4 … 3 + 5 + 0                        1 + 5 + 2 … 6 + 3

7 – 5 … 6 – 4 + 3                         2 + 6 – 1 … 4 + 3

Bài 5: Số? (1 điểm)

Đề thi HSG môn Toán lớp 1

Hình bên có …. hình tam giác.

Hình bên có …. hình vuông.

 

Download trọn bộ tại đây.

Comments

comments

Series Navigation<< Toán Lớp 1 Cơ BảnĐề Toán Lớp 1 - đề kiểm tra cuối học kì 1 toán lớp 1 >>