Tổng hợp lí thuyết chương 1: Ôn tập và bổ sung

Đây là phần 10 of 12 trong Series Toán lớp 3

TỔNG HỢP LÍ THUYẾT CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

*********************************

 

Bài viết liên quan:

 1. Lý thuyết đọc viết và so sánh các số có ba chữ số

Kiến thức cần nhớ

+ Khi đọc, viết các số có ba chữ số, ta phải đọc, viết lần lượt từ chữ số hàng trăm đến chữ số hàng chục rồi đến chữ số hàng đơn vị.

+ So sánh các số có ba chữ số: Ta so sánh các chữ số hàng trăm, nếu bằng nhau thì so sánh chữ số hàng chục, nếu bằng nhau thì so sánh chữ số hàng đơn vị ( số nào có chữ số ở hàng tương ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn).

 

----------------------------------------------------------------------------

2. Lý thuyết cộng trừ các số có ba chữ số (không nhớ).

Kiến thức cần nhớ

Muốn cộng, trừ các số có ba chữ số ta làm như sau:

+ Đặt tính: Đặt các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau.

 + Tính: Thực hiện tính từ phải sang trái.

 

----------------------------------------------------------------------------

 

3. Phép các số có ba chữ số

Kiến thức cần nhớ

Trong phép trừ:

+ Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ.

+ Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

 

----------------------------------------------------------------------------

 

4. Ôn tập các bảng nhân

Kiến thức cần nhớ :

+ Trong biểu thức có chứa phép nhân và phép cộng hoặc phép nhân và phép trừ, ta thực hiện phép nhân trước rồi thực hiện phép cộng hoặc phép trừ sau.

+ trong biểu thức có chứa hai phép nhân, ta thực hiện phép tính từ trái sang phải.

 

----------------------------------------------------------------------------

 

5. Ôn tập về hình học

Kiến thức cần nhớ

Muốn tính chu vi của hình tam giác, hình tứ giác, ta tính tổng độ dài các cạnh của hình tam giác, hình tứ giác đó.

 

----------------------------------------------------------------------------

6. Lý thuyết về xem đồng hồ.

Kiến thức cần nhớ

1 ngày = 24 giờ

1 giờ = 60 phút.

 

----------------------------------------------------------------------------

 

7.Kiến thức cần nhớ trong phép nhân muốn tìm thừa số chưa biết

Kiến thức cần nhớ

+ Trong phép nhân, muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

+ Trong phép chia, muốn tìm số bị chia chưa biết ta  lấy thương nhân với số chia.

 

 

----------------------------------HẾT------------------------------------------

 

 

Comments

comments

Series Navigation<< Giải bài tập chương 1: Ôn tập và bổ sungChương 1: Ôn tập và bổ sung >>