Tuyển chọn 12 đề trắc nghiệm Giải tích 12 chương 1 và Đáp án - THPTQG 2019

TUYỂN CHỌN 12 ĐỀ TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG 1 VÀ ĐÁP ÁN - THPTQG 2019

Bài viết "Tuyển chọn 12 đề trắc nghiệm Giải tích 12 chương 1 và Đáp án - THPTQG 2019" gồm các đề toán về chuyên đề Giải tích lớp 12. Bộ đề giúp đánh giá học sinh sau khi đã hoàn thành chương 1 của môn Toán lớp 12 về ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. Qua đó, bộ đề giúp học sinh nắm chắc kiến thức về chương ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số để chuẩn bị cho các câu hỏi về chuyên đề này trong kì thi THPTQG 2019 sắp tới.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Tuyển tập đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 chương 1 và Đáp án

Đề thi thử Toán THPTQG2019 và Đáp án - THPT Lương Thế Vinh

Đề thi thử THPTQG2019 môn Toán và Đáp án - THPT Yên Phong

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm có trong tài liệu "Tuyển chọn 12 đề trắc nghiệm Giải tích 12 chương 1 và Đáp án - THPTQG 2019":

Câu 8 (Đề 1): Cho hàm số y = x^3 + 3x + 2. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng (-∞;0) và nghịch biến trên khoảng (0;+∞)

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-∞;0) và đồng biến trên khoảng (0;+∞)

C. Hàm số đồng biến trên khoảng (-∞;+∞)

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-∞;+∞)

Comments

comments