Tuyển tập trắc nghiệm khối tròn xoay và lời giải chi tiết

TUYỂN TẬP TRẮC NGHIỆM KHỐI TRÒN XOAY VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Bài viết "Tuyển tập trắc nghiệm khối tròn xoay - THPTQG 2019" gồm các câu trắc nghiệm khách quan nâng cao về chuyên đề khối tròn xoay. Tuyển tập trắc nghiệm khối tròn xoay này được trích dẫn từ các đề thi thử THPTQG 2019 của các trường THPT trên cả nước. Với đáp án và lời giải chi tiết Tuyển tập trắc nghiệm khối tròn xoay, mong các em học sinh có thể tập luyện và đạt kết quả tốt trong kì thi THPTQG 2019. Tài liệu dành cho các học sinh khá và giỏi với mục địch ôn thi đại học đạt điểm 8-9-10.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Trắc nghiệm nâng cao chuyên đề nón - trụ - cầu và lời giải

Tuyển tập trắc nghiệm mặt nón, mặt trụ, mặt cầu và Đáp án

Bài tập tích phân và số phức vận dụng cao (có lời giải)

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm có trong Tuyển tập trắc nghiệm khối tròn xoay - THPTQG 2019:

Câu 1: Hình đa diện nào sau đây không có tâm đối xứng?

A. Hình bát diện đều

B. Hình tứ diện đều

C. Hình lập phương

D. Hình hộp chữ nhật

Câu 3: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Hình chóp có đáy là hình thang vuông thì luôn có mặt cầu ngoại tiếp.

B. Hình chóp có đáy là hình thoi thì luôn có mặt cầu ngoại tiếp.

C. Hình chóp có đáy là hình tứ giác thì luôn có mặt cầu ngoại tiếp.

D. Hình chóp có đáy là hình tam giác thì luôn có mặt cầu ngoại tiếp.

Comments

comments